Putovanje u Toskanu sa spavanjem u Firenci i obilascima Sijene, San Djminjana, Pise, Ćinkve Tere.