Putovanje u Lisabon Novembar 2014 sa obilaskom palate Pena i Kraljevske palate u Sintri, Manastir u Batalji, Obidoš, Nazare, Kaškaiš, Sezimbra, Arabida itd…